FinReg 2019

VI Kongres Regulacji Rynków Finansowych
Warszawa, 17-18 października 2019

INSO 2019

XI Kongres Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego
Warszawa, 15 listopada 2019

Instytut Allerhanda

Where law meets economics

 

Instytut Allerhanda jest organizacją pożytku publicznego oraz ośrodkiem zaawansowanych studiów prawnych z siedzibą w Krakowie. Specjalizuje się m.in. w prawie handlowym, prawie własności intelektualnej, prawie upadłościowym, prawie rynku finansowego, corporate governance i organizacji wymiaru sprawiedliwości. Instytut prowadzi także badania interdyscyplinarne, zwłaszcza z wykorzystaniem ekonomicznej analizy prawa. Został pomyślany jako think tank, który ma prowadzić do podnoszenia jakości prawodawstwa poprzez wypracowanie efektywnych rozwiązań prawnych w gronie specjalistów, które będą mogły być włączone do porządku prawnego.

Działalność Instytutu Allerhanda obejmuje w szczególności:

  • Badanie i opiniowanie mających znaczenie dla gospodarki projektów ustaw poprzez szacowanie skutków ekonomicznych i społecznych określonych rozwiązań legislacyjnych (ocena skutków regulacji, ekonomiczna analiza prawa);
  • Poszukiwanie metod implementacji prawa wspólnotowego oraz transplantów prawnych do krajowego porządku prawnego;
  • Stymulowanie rozwoju polskiej myśli prawnej, etyki zawodowej oraz jakości debaty publicznej;
  • Czynienie starań dla wzmocnienia pozycji Polski i innych nowych krajów członkowskich UE w publicznych konsultacjach inicjowanych przez Komisję Europejską a dotyczących takich tematów jak: europeizacja prawa prywatnego, eliminacja barier administracyjnoprawnych dla przedsiębiorczości, corporate governance, swoboda przepływu usług, kapitału i przedsiębiorczości, fundusze inwestycyjne, instytucje kredytowe, nadzór nad rynkami finansowymi etc.;
  • Organizacja sesji naukowych, wykładów monograficznych, sympozjów, seminariów oraz paneli dyskusyjnych z udziałem wiodących znawców prawa – akademików i praktyków, poświęconych rozważaniom nad węzłowymi zagadnieniami prawnymi, zarówno w aspektach praktycznych, dotyczących polityki prawa jak również wizjonerskich; Wydawanie publikacji książkowych oraz czasopism we współpracy z wiodącymi wydawcami literatury fachowej;
  • Integracja młodych naukowców, w szczególności z krajów takich jak: Polska, Niemcy, Ukraina, Austria, Izrael, poprzez fundowanie stypendiów naukowych oraz doktoranckich; Utrzymywanie międzynarodowej współpracy naukowej ze swoimi odpowiednikami w innych krajach.
Realizując swoją misję Instytut Allerhanda pragnie przyczyniać się do ubogacania domeny publicznej poprzez dostarczanie wyników studiów i analiz dla instytucji powołanych do tworzenia i stosowania prawa w Polsce i Unii Europejskiej, w szczególności dla Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Rządowego Centrum Legislacji, Biura Analiz Sejmowych, czy też Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, OECD i innych organów, gremiów i agend międzynarodowych. Instytut dostrzega ważny odcinek swojej misji w przekazywaniu wiedzy i doświadczeń Polski do krajów kroczących ścieżką transformacji ustrojowej, częściowo podobnej do tej, jaką Polska przeszła przez ostatnie dwie dekady. Instytut angażuje się w pomoc ekspercką, projekty badawcze i współpracę, zwłaszcza z Ukrainą oraz krajami Wspólnoty Niepodległych Państw.
Szczególnie istotne jest zaangażowanie się w wymianę ze wschodzącymi potęgami gospodarczymi, które już od dłuższego czasu odgrywają istotną rolę w wymianie handlowej. Chodzi tu przede wszystkim o Chiny i Indie. Na świecie istnieją liczne ośrodki badawcze i eksperckie zajmujące się prawnymi aspektami handlu oraz prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycji na Dalekim Wschodzie. Instytut Allerhanda pragnie wyjść naprzeciw takim potrzebom ewidentnym również w Polsce i podjąć próbę wypełnienia tej istotnej niszy.
Raport roczny 2015

Allerhand Summits

Polskie Kongresy Prawa

Instytut Allerhanda realizując program Allerhand Summits organizuje i współorganizuje kongresy omawiające te obszary prawa, które wyraźnie wpływają na funkcjonowanie polskiej i europejskiej gospodarki

FinReg

Kongres Regulacji Rynków Finansowych, czyli wiodąca i interdyscyplinarna debata poświęcona regulacjom rynku finansowego w Polsce

FinReg.allerhand.pl

INSO

Kongres Prawa Upadłościowego – największa w Polsce naukowa debata na temat Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego

INSO.org.pl

KongRes

Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – dedykowana prawu restrukturyzacyjnemu i łącząca prawo z ekonomią konferencja o charakterze naukowo – praktycznym

KongRes2016.allerhand.pl

SSMiA

Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu, czyli dyskusja na temat funkcjonowania regulacji mediacyjnych i arbitrażowych

rozwiazywaniesporow.allerhand.pl

CECL Conference

Conference Company Law Reform in Central and Eastern Europe – Legal Borrowing, Leapfrogging, and Innovating for a Competitive Regulatory Environment

ecl.allerhand.pl

Concurentei

Public Procurement in State Aid and Competition law – international conference in Chisinau

concurentei.eu

Przedstawiciele organizacji rządowych, międzynarodowych, kancelarii prawnych, biznesu oraz świata nauki uznają nasz wkład w rozwój debaty, regularnie biorąc czynny i bierny udział w organizowanych przez nas konferencjach. Naszą siłą jest nasza misja ‘where law meets ecnomics’. Wierzymy, że jej realizacja przyczynia się do budowania, korzystnych dla rozwoju gospodarki, relacji pomiędzy światem biznesu, prawa i nauki.

Kongresy sektorowe

t

Co?

Sector Workshops – Allerhand in Partnership / Kongres sektorowy – Instytut Allerhanda w Partnerstwie

Kongres omawiający wybrany przez Państwa obszar prawa, organizowany przez Instytut Allerhanda z Państwa wyłącznym patronatem. Nazwa Państwa Kancelarii znajdzie się w tytule kongresu.

t

Kto?

Państwa Kancelaria  – patronuje, współtworzy agendę oraz uczestniczy w budowaniu listy prelegentów i gości. Występuje jako wiodący głos w debacie.

Instytut Allerhanda – organizuje, promuje i zaprasza. Korzystając z rozpoznawalności w świecie prawa, regulacji i nauki pomagamy  stworzyć agendę zapewniającą wysoki poziom debaty oraz wzmacniającą wizerunek Państwa kancelarii.

Kancelarie zagraniczne – od pięciu lat systematycznie budujemy partneskie realcje z zagranicznymi kancelariami, organizacjami pozarządowymi oraz uniwersytetami. Wiemy jak ważne jest posiadanie zdolności do tworzenia międzynarodowych konsorcjów. Wykorzystamy nasze zasoby aby dotrzeć do tych zagranicznych parterów, którym Państwu najbardziej zależy.

t

Kiedy?

To zależy wyłącznie od Państwa. Razem ustalimy datę kongresu oraz czas jego promocji. Tym samym wpiszemy się w Państwa a nie nasz kalendarz.

t

Gdzie?

Możliwości jest wiele. Posiadamy biura w Krakowie i Warszawie. Kongresy organizujemy zarówno w przestrzeniach komercyjnych jak i publicznych. To Państwo decudują jak wielu gości chcecie zaprosić.

t

Jak?

W partnerstwie z Państwem! My chętnie zajmiemy się organizacją, promocją i zaproszeniami potencjalnych prelegentów oraz partnerów. Mamy w tym zakresie bogaty katolog sukcesów.

t

Dlaczego?

Aby uzyskali Państwo wyjątkową możliwość zaprezentowania swojej opinii o wybranym przez siebie obszarze prawa. Co pozowli na mocniejsze zaakcentowanie Państwa roli w debacie i pozwoli nawiązać jeszcze lepsze relacje z przedstawicielami świata nauki, biznesu, administracji oraz kancelarii zagranicznych.

Powyższa oferta to koncepcja, którą chętnie dostosujemy do Państwa indywidulanych potrzeb. Bylibyśmy zaszczyceni mogąc osobiście przedstawić szczegóły powyższej oferty oraz odpowiedzieć na ewentualne pytania z Państwa strony.

Inne projekty Instytutu Allerhanda

Allerhand Training

Szkolenia Instytutu Allerhanda

Allerhand Advocacy

Prawo w interesie publicznym

Oficyna Allerhanda

Publikacje Instytutu Allerhanda

Odwiedź stronę Instytutu Allerhanda

 

Informacje kontaktowe

Email: instytut@allerhand.pl

Adres: Plac Sikorskiego 2/7
31-115 Kraków, Polska