Akademia Spółek Kapitałowych to coroczny cykl wykładów organizowany wspólnie przez Instytut Allerhanda oraz Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ, odbywający się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkania dotyczą ważnych oraz aktualnych zagadnień związanych z prawem gospodarczym, rynkiem kapitałowym oraz funkcjonowaniem spółek handlowych. Prelekcje są prowadzone przez ekspertów związanych z Instytutem Allerhanda, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz instytucjami polskiego rynku kapitałowego i koncentrują się na tematach wykraczających poza podstawowe uniwersyteckie kursy z zakresu prawa handlowego. Akademia, organizowana nieprzerwanie od 2011 roku, stała się rozpoznawalną w ogólnopolskiej skali inicjatywą, w której słuchaczami są zarówno studenci kierunków prawnych i ekonomicznych, jak i absolwenci, aplikanci oraz praktycy.

Akademia Spółek Kapitałowych 2017 odbywa się od 6 kwietnia do 25 maja i składa się z 9 wykładów. Prelegentami tegorocznej edycji są prof. Aleksander Chłopecki (Uniwersytet Warszawski, Instytut Prawa Cywilnego) dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ (Katedra Polityki Gospodarczej UJ oraz Instytut Allerhanda), dr hab. Konrad Zacharzewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. Marcin Spyra (Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ), dr Krzysztof Grabowski (Instytut Allerhanda), dr Jacek Dybiński (Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ oraz Instytut Allerhanda), dr Marcin Mazgaj (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Instytut Allerhanda) Tomasz Regucki (Instytut Allerhanda), Ariel Mucha (Instytut Allerhanda). Spotkania dotyczą m.in. zagadnień odpowiedzialności cywilnej na rynku giełdowym, odpowiedzialności menedżerów spółek kapitałowych, szkody giełdowej, walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, manipulacji instrumentem finansowym oraz transgranicznej mobilności spółek.

Udział w Akademii Spółek Kapitałowych jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest uprzednia rejestracja dokonana przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: akademia@allerhand.pl . Rejestracji można także dokonać za pomocą formularza na stronie internetowej www.akademia.allerhand.pl .

Dla osób, które będą uczestniczyły w co najmniej 6 wykładach organizatorzy przewidują certyfikaty uczestnictwa.