Poprzednie edycje Akademii Spółek Kapitałowych

Cykl Akademii Spółek Kapitałowych swoją historią sięga 2011 roku. Inicjatywa powstała w ramach zajęć prowadzonych przez członków Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ (obecnie Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ) dla studentów Wydziału Prawa i Administracji. Od 2013 roku współorganizatorem cyklu jest Instytut zaawansowanych nauk prawnych im. Maurycego Allerhanda.
Akademia Spółek Kapitałowych z roku na rok cieszyła się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko studentów i absolwentów kierunków prawnych i ekonomicznych, ale także aplikantów, adwokatów, radców prawnych oraz innych osób zawodowo lub naukowo zajmujących się prawem gospodarczym i rynkiem kapitałowym. Przez ostatnie lata we wszystkich edycjach uczestniczyło kilkuset słuchaczy, co roku na Akademię zapisuje się ponad 200 osób, z czego blisko 100 otrzymuje certyfikaty uczestnictwa (które związane są z obecnością na większości wykładów danej edycji). Akademia stała się jedyną w swoim rodzaju, rozpoznawalną w skali całej polski inicjatywą, która stanowi ważne forum szerzenia wiedzy oraz wymiany myśli i poglądów.
Prelegentami Akademii Spółek Kapitałowych byli uznani eksperci, teoretycy i praktycy związani z wiodącymi ośrodkami naukowymi, kancelariami prawnymi oraz instytucjami rynku finansowego, m.in. dr Jacek Dybiński, dr Krzysztof Grabowski, adw. Bartosz Groele, Andrzej Nartowski, dr hab. Krzysztf Oplustil, prof. UJ, dr hab. Arkadiusz Radwan, dr hab. Marcin Spyra, dr Szymon Syp, prof. Andrzej Szumański, Andrzej Świderski.


Plakat Akademii Spółek Kapitałowych 2016  |  Plakat Akademii Spółek Kapitałowych 2015  |  Plakat Akademii Spółek Kapitałowych 2014