Kongres Prawa Przestrzeni Kosmicznej - COSMO 2015

Kongres Prawa Przestrzeni Kosmicznej - COSMO 2015 to międzynarodowe wydarzenie poświęcone prawu kosmicznemu. Organizatorem Kongresu jest Instytut Allerhanda.

Regulamin

Pobierz Regulamin Kongresu [PL | EN]

Kontakt

Skontaktuj się z nami

gru 0
gru 0

Galeria zdjęć

Zdjęcia z Kongresu Prawa Przestrzeni Kosmicznej: [gm album=2 module=phantom]

  Read more
sie 1
sie 1

Idea Kongresu

Przestrzeń kosmiczna, mimo że odległa i niezmierzona to jednak mierzalnie i stale oddziałuje na nasze codzienne życie.

  Read more

Prelegenci

750 zł netto

  • Sektor prywatny
  • Przedstawiciele spółek Skarbu Państwa
POPULAR

400 zł netto

  • Akademicy, doktoranci
  • Przedstawiciele instytucji publicznych
  • Przedstawiciele NGO

290 zł netto

  • Studenci do 26 roku życia

Patroni honorowi

Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Gospodarki
POLSA
NRA
Iustitia
OIRP Kraków
Add Name
c-law

Patroni medialni

Skrzydlata Polska
Korporacyjnie.pl
MIDA
PALESTRA
Serwis Prawa

Kontakt

W razie wszelkich pytań, zapraszamy do kontaktu:
Jadwiga Kozień, Dyrektor Pionu Organizacji Wydarzeń: kozien@allerhand.pl

Pl. Sikorskiego 2/7, Kraków

+48 (12) 341 46 48

cosmo@allerhand.pl

Formularz rejestracyjny

Przed wypełnieniem formularza, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Kongresu Prawa Przestrzeni Kosmicznej - Cosmo 2015

Imię i nazwisko / Name*

Adres email / E-mail address*

Instytucja / Institution

Stanowisko / tytuł naukowy

Adres*

Kod pocztowy i miasto*

Telefon kontaktowy

Kategoria uczestnika

Członkom Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda, którzy opłacili składkę członkowską w pełnej wysokości, przysługuje zniżka w wysokości 50 zł od ceny netto.
Członkom Towarzystwa Akademickiego, którzy opłacili składkę członkowską z odpowiednią ulgą, przysługuje zniżka w wysokości 25 zł od ceny netto.

Skąd dowiedzieli się Państwo o Kongresie?*

Jeżeli wybrano odpowiedź "inne", proszę wpisać własną odpowiedź:

Komentarz

DANE DO FAKTURY VAT:

Firma / imię i nazwisko

Ulica

Kod pocztowy i miasto / ZIP Code & City

NIP:

SPOSÓB ODBIORU FAKTURY:

Proszę o wystawienie faktury pro forma / I want to recieve proforma invoice

Chcę otrzymać certyfikat uczestnictwa w Kongresie / I want to receive a certificate of participation in the Summit.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Kongresu Prawa Przestrzeni Kosmicznej – Cosmo 2015 i zobowiązuję się do jego przestrzegania. / I hereby declare that I have read the content of the Regulations of Kongres Prawa Przestrzeni Kosmicznej - Cosmo 2015 (Allerahnd Space and Law Policy Summit 2015) and undertake to comply with it.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Allerhanda w Krakowie w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy. / I hereby consent to the processing of my personal data by the Allerhand Institute in Kraków in so far as it is necessary for its activity under the Act of 29 August 1997 on Personal Data Protection (Journal of Laws No. 133, item 883). I know that I have the right to view my personal data and have them rectified or deleted from the database.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Instytutu Allerhanda informacji marketingowych (handlowych) / I hereby consent to the provision of marketing (commercial) information by the Allerhand Institute.