Najważniejsze problemy: Polityka i praktyka nadzorcza Komisji Nadzoru Finansowego (Jacek Jastrzębski) * Doświadczenie pierwszych lat polityki makroostrożnościowej w Polsce (Paweł Szałamacha) * Główne wyzwania dla regulacji rynków finansowych (Dariusz Adamski).     |     Najważniejsze dylematy: Profesjonalizacja przez specjalizację – czy polskiemu rynkowi kapitałowemu potrzebny jest wyspecjalizowany sąd? Jeśli tak, to jaki? * Odbudowa zaufania do nadzoru i rynku kapitałowego – nowe instrumenty, struktury i Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego * Nowe regulacje obrotu papierami wartościowymi - wpływ zmian w prawie na rynek obligacji korporacyjnych .    |    Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem – sesje referatowe: Naprzeciw głównym wyzwaniom nadzorczym * Ochrona praw klientów i inwestorów – misseling * Uwarunkowania prawne rozwoju rynku kapitałowego w Polsce * Instrumenty służące odbudowie zaufania do rynku kapitałowego * Regulacje dla technologii FinTech – równe szanse? * Polityka antykorupcyjna - przeciwdziałanie korupcji i zjawiskom pokrewnym.    |

PROGRAM VI KONGRESU REGULACJI RYNKÓW FINANSOWYCH

EKSPERCI

next
prev

REJESTRACJA

VI KONGRES REGULACJI RYNKÓW FINANSOWYCH

Szanowni Państwo,

Dzięki obecności licznego grona prawników, ekspertów instytucji nadzoru oraz podmiotów rynku finansowego, Kongresy Allerhanda od kilku lat stwarzają niepowtarzalne miejsce do wymiany myśli, zaprezentowania i rozwiązywania aktualnych problemów systemu regulacji rynków finansowych i jego stabilności w Polsce i w Unii Europejskiej. Kongres jest wspaniałą okazją do zaprezentowania wyników najnowszych badań prowadzonych przez jednostki naukowe i ekspertów prawa i ekonomii, przed audytorium dużo szerszym niż tylko środowisko naukowe. Wychodzimy tym naprzeciw potrzebom tak polskich instytucji finansowych i regulacyjnych, jak i polskiej nauki, przybliżając efektywnie jej wyniki badań – praktyce. Kongresy FinReg poprzedzone są konkursem Call for Papers, w którym najwyżej ocenione prace są prezentowane w trakcie sesji II dnia kongresu. Podobnie jak w latach poprzednich, materiały i referaty z dyskusji w trakcie Kongresu zostaną utrwalone w publikacji pokonferencyjnej. Gorąco zachęcam do współpracy, rejestracji i udziału, tak w konkursie, jak i w obradach Kongresu, oraz do promocji Państwa osiągnięć.

dr Wojciech Rogowski

Patroni

Partnerzy Strategiczni

Partnerzy Sesji

Patroni medialni

Chcesz uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu?

Zapraszamy serdecznie do rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego

„Jeżeli ludzie w kraju rozumieliby naszą bankowość i system monetarny, wierzę, że przed jutrzejszym rankiem wybuchłaby rewolucja.”

 

Henry Ford

Share This