Wiodąca interdyscyplinarna konferencja poświęcona regulacjom systemu finansowego w Polsce.      |     Trzeciego dnia Kongresu FinReg 2016 zapraszamy na sesje spacerowe - networking oriented.

Miejsca, w których odbywał się FinReg 2016

28 września (sesje policy oriented) – Hotel Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45

29 września (sesje scholar oriented) – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Jasna 12

30 września (sesje networking oriented) – Centrum Pieniądza NBP/Muzeum Historii Żydów Polskich Polin/ Kampus Uniwersytetu Warszawskiego

SESJE PANELOWE

POLICY ORIENTED

SESJE REFERATOWE

RESEARCH ORIENTED

SESJE SPACEROWE

NETWORKING ORIENTED

EKSPERCI FinReg 2016

V KONGRES REGULACJI RYNKÓW FINANSOWYCH

Szanowni Państwo,

Dzięki obecności licznego grona prawników, ekspertów instytucji nadzoru oraz podmiotów rynku finansowego, Kongresy Allerhanda od kilku lat stwarzają niepowtarzalne miejsce do wymiany myśli, zaprezentowania i rozwiązywania aktualnych problemów systemu regulacji rynków finansowych i jego stabilności w Polsce i w Unii Europejskiej. Kongres jest wspaniałą okazją do zaprezentowania wyników najnowszych badań prowadzonych przez jednostki naukowe i ekspertów prawa i ekonomii, przed audytorium dużo szerszym niż tylko środowisko naukowe. Wychodzimy tym naprzeciw potrzebom tak polskich instytucji finansowych i regulacyjnych, jak i polskiej nauki, przybliżając efektywnie jej wyniki badań – praktyce. Kongresy FinReg poprzedzone są konkursem Call for Papers, w którym najwyżej ocenione prace są prezentowane w trakcie sesji II dnia kongresu. Podobnie jak w latach poprzednich, materiały i referaty z dyskusji w trakcie Kongresu zostaną utrwalone w publikacji pokonferencyjnej. Gorąco zachęcam do współpracy, rejestracji i udziału, tak w konkursie, jak i w obradach Kongresu, oraz do promocji Państwa osiągnięć.

 

dr Wojciech Rogowski          Sekretarz Kongresu

Patroni

Partnerzy

Patroni medialni

Klub CFO

Jedyna w Polsce tak kompleksowa inicjatywa rozwoju skierowana do dyrektorów finansowych.


Rosnąca złożoność rynków wymusza zmianę roli dyrektorów finansowych w organizacjach. Coraz częściej są oni włączani w proces zarządzania strategicznego oraz podejmują działania bezpośrednio wpływające nie tylko na dział finansowy, ale również na funkcjonowanie całej firmy. Wymaga to od nich szerszego spojrzenia na całościową sytuację przedsiębiorstwa oraz partnerskiej współpracy z zarządem i menedżerami innych pionów.

Nie wszyscy dyrektorzy finansowi otrzymują wystarczające wsparcie wiedzowe i narzędziowe w nowych wyzwaniach, a tymczasem badania pokazują, że rozwój nowych kluczowych kompetencji CFO szybko przekłada się na lepsze wyniki ich organizacji.

W ramach Klubu CFO organizowane są między innymi webinaria, spotkania networkingowe, a członkowie mają możliwość wzięcia udziału w Konferencjach organizowanych przez Harvard Business Review Polska, na które zapraszani są międzynarodowi eksperci.

 

 

Informacje o bieżących wydarzeniach oraz zakres świadczeń dostępnych dla członków Klubu CFO dostępne są na stronie:

klubcfo.pl
Chcesz uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu?

Zapraszamy serdecznie do rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego

„Jeżeli ludzie w kraju rozumieliby naszą bankowość i system monetarny, wierzę, że przed jutrzejszym rankiem wybuchłaby rewolucja.”

 

Henry Ford

Share This