r. pr. Marcin Czugan

r.pr. Marcin Czugan

Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (Prawo i Ekonomia), Uniwersytetu Gdańskiego (Podyplomowe Studia Prawa Nowych Technologii i Prawa Własności Intelektualnej). Od 2012 roku radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W latach 2013 – 2016, Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego KPF, a od sierpnia 2016 r. Wiceprezes Zarządu. Od stycznia 2015 r. Przewodniczący Komitetu Prawno – Politycznego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) w Brukseli. Członek Zespołu roboczego ds. kredytu konsumenckiego EBIC (European Banking Industry Committee) i licznych Zespołów roboczych tworzonych przez administrację rządową dla celów wspierania procesu implementacji unijnych aktów prawnych do polskiego porządku prawnego. Prowadzi zajęcia z Prawa rynku finansowego dla celów szkoleń zawodowych dla radców prawnych Izby gdańskiej oraz Krajowej Izby Radców Prawnych.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This