II dzień

Sesje referatowe - research oriented

29 września 2016, czwartek

  • Prawne uwarunkowanie nowych technologii usług finansowych (fintech, bitcoin, block chains)
  • Proces legislacyjny regulacji finansowych
  • Doktryna i praktyka instytucji nadzoru makroostrożnościowego
  • Instytucje i system finansowy wobec nadużyć (misconduct risk, misuse risk, etc.)
  • Prawne uwarunkowanie nowych technologii usług finansowych (fintech, bitcoin, block chains)
  • Sesja Miscellanea
Share This