III dzień

Sesje spacerowe - networking oriented

Trzeciego dnia Kongresu FinReg zapraszamy do udziału w Sesjach spacerowych (networking oriented). Proponujemy wspólne zwiedzanie unikalnych i fascynujących miejsc w Warszawie.

Do Państwa wyboru pozostają:

A. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

B. Centrum Pieniądza NBP im. S.Skrzypka

C. kampus Uniwersytetu Warszawskiego, w dniach swoich 200 urodzin.

Gorąco zapraszamy do poznania naszego dziedzictwa narodowego.

Uwaga, liczba miejsc w grupach ograniczona. O możliwości zwiedzenia zadecyduje kolejność zgłoszeń.

    Opcja I – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

” Muzeum POLIN jest punktem odniesienia dla wszystkich zainteresowanych dziedzictwem Żydów polskich oraz znakiem dokonującego się przełomu we wzajemnych stosunkach Polaków i Żydów. Sto tysięcy Żydów przyjeżdżających corocznie do Polski znajdzie w nim najważniejsze informacje, które pozwolą im świadomie kształtować własne plany podróży do miejsc rodzinnej historii. Istnienie muzeum ma za zadanie wspomóc rozwój tożsamości żydowskiej wśród odradzającej się wspólnoty Żydów polskich, a jednym z jego zadań jest wspieranie inicjatyw lokalnych i ogólnokrajowych, podejmowanych w demokratycznej Polsce, aby na nowo przemyśleć doświadczenie współżycia obu społeczności. Program muzeum jest swego rodzaju punktem wyjścia dla debat zarówno na temat jasnych, jak i ciemnych kart polsko-żydowskiej przeszłości. Daje ogólną orientację, wyznacza kierunki, zachęca do samodzielnej eksploracji rzadko odwiedzanych miejsc.”

Odwiedź stronę Muzeum

    Opcja II – Centrum Pieniądza NBP

  • Start: godz. 10:00

  • Grupa: 20 osób

  • Zwiedzanie: z przewodnikiem

„Misją Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka jest popularyzowanie wiedzy na temat ekonomii i historii pieniądza. Staramy się prowadzić edukację w sposób atrakcyjny dla odbiorców, przy wykorzystaniu różnorodnych form prezentacji i nowoczesnych technologii.

Celem działalności Centrum Pieniądza NBP jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców i przybliżenie mu zagadnień związanych z rozwojem ekonomii i gospodarki pieniężnej, funkcjami, jakie pieniądz pełnił na przestrzeni dziejów, a także historią powstania i ewolucją systemu bankowego i bankowości centralnej.”

Odwiedź stronę Centrum

    Opcja III – Uniwersytet Warszawski

„Uniwersytet Warszawski został założony 19 listopada 1816 r. Akt fundacyjny uczelni nadał w Petersburgu car Aleksander I, jednak inicjatywa utworzenia szkoły wyższej w stolicy Królestwa Polskiego wyszła od dwóch słynnych myślicieli oświeceniowych: Stanisława Kostki Potockiego oraz Stanisława Staszica. Królewski Uniwersytet Warszawski, bo tak w pierwszych latach nazywano uczelnię, zlokalizowano w jednym z najpiękniejszych zakątków Warszawy – przy Krakowskim Przedmieściu, na skarpie wiślanej, w miejscu gdzie w XVII w. rezydowali królowie Polski, a później w drugiej połowie XVIII stulecia polski monarcha Stanisław August Poniatowski założył Szkołę Rycerską. Początkowo Uniwersytet był niewielki – składał się z pięciu wydziałów: Teologicznego, Prawa i Nauk Administracyjnych, Lekarskiego, Filozoficznego oraz Nauk i Sztuk Pięknych, ale to wokół niego, od momentu jego założenia, rozwijała się polska nauka, sztuka i literatura. Na pierwszego rektora wybrano ks. Wojciecha Anzelma Szweykowskiego, który pełnił obowiązki zwierzchnika Uniwersytetu do 1831 r. Do najsłynniejszych studentów należeli Fryderyk Chopin oraz ojciec polskiej okulistyki Wiktor Szokalski. Uczelnię zamknięto po upadku powstania listopadowego, w którym uczestniczyło wielu jej uczniów i profesorów.”

Odwiedź stronę Uniwersytetu
Share This