Anna Grochowska – Wasilewska

Anna Grochowska – Wasilewska

Adwokat, specjalizująca się w sprawach procesowych oraz doradztwie z zakresu compliance.

Doradza i reprezentuje klientów w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych, a także dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej, nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych.

Doradza spółkom prawa handlowego w kwestiach dotyczących odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz w zakresie compliance w ramach ich organizacji.

Doktorantka w Zakładzie Postępowania Karnego Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuję rozprawę o szczególnej pozycji zakładów ubezpieczeń w postępowaniu karnym.  Od 2014 r. prowadzi zajęcia ze studentami z przedmiotu postępowanie karne.

Posiada certyfikat Approved Compliance Officer. Prowadziła szkolenia m.in. z zakresu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, przeciwdziałaniu korupcji w życiu gospodarczym, uprawnień pokrzywdzonego w procesie karnym.

Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa karnego procesowego i materialnego.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This