Posts by Maurycy Allerhand

CALL FOR PAPERS 2019

Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatorów i Komitetu Naukowego uprzejmie zapraszam do:
-udziału w VI Kongresie Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2019 (17-18.10.2019)
-nadesłania własnego referatu w konkursie call for papers.


Czekamy na e-mail z tekstem oryginalnych artykułów problemowych, wyników badań empirycznych, analiz porównawczych, studiów przypadków, (casestudy), komentarzy (glosy)  itp. do końca dnia 1 września 2019 r. Adres: rogowski@allerhand.pl

Liczba referatów jest ograniczona  czasem konferencji,  stąd nadesłane artykuły podlegać będą  ocenie Rady Naukowej. Najwyżej ocenione papers będą zaprezentowane i przedyskutowane na konferencji naukowej Kongresu, która odbędzie się w siedzibie UKNF.

Ponadto, w tym roku najlepsze prace zostaną poddane także recenzji iopublikowane w czasopismach naukowych wydawnictwa CH Beck Polska, które objęło Kongres FinReg 2019 patronatem.

Gorąco zapraszam do udziału! 


dr Wojciech Rogowski
,  sekretarz Konferencji


Rada Naukowa szczególnie rekomenduje podejmowanie aktualnie ważnychproblemów, ale prosimy  nie ograniczać się tylko do tej problematyki: 

-Regulacje finansowe służące odbudowie zaufania do państwa jako gwaranta rynku kapitałowego

-Koncepcja specjalistycznego sądu ds. rynku finansowego

-Regulacje nowych technologii w finansach – tokenizacja aktywów, waluty wirtualne, robo-doradcy,  itp.

-Rola regulacji finansowych w (niedo) rozwoju rynku finansowego w Polsce

-Reforma regulacji oferty publicznej i obrotu papierami wartościowymi

-Regulacyjne uwarunkowania rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce

-Proces legislacyjny regulacji finansowych

-Ramy prawne i organizacyjne funduszy inwestycyjnych w Polsce

-Polityka antykorupcyjna – przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom pokrewnym

-Doktryna i praktyka instytucji nadzoru makroostrożnościowego  (macroprudential)

-Problemy egzekwowania prawa ochrony konsumenta (klienta) na rynku usług finansowych 

-Problem odpowiedniości i adekwatności usług finansowych do potrzeb konsumenta (misselling)

-Ochrona konsumenta a stabilność i bezpieczeństwo rynku finansowego.

-Strategia rozwoju rynku kapitałowego 2020

Read More

Zabezpieczony: Prezentacje ekspertów

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Read More

Galeria FinReg 2016

V Kongres Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2016

Warszawa, 28-30 września 2016

Read More

Galeria

 

V Kongres Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2016

 

Warszawa, 28-30 września 2016

 

Read More

V Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2016

Read More

IV Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2015 (dzień I)

Read More

IV Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2015 (dzień II)

Read More

Kamil Klupa

Kamil Klupa

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziału Prawa i Administracji. Doktorant w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2011 – 2014 asystent akredytowany w Parlamencie Europejskim przy Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON).

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

dr Małgorzata Frysztak

dr Małgorzata Frysztak

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam także obroniła rozprawę doktorską poświęconą zagadnieniom publicznego prawa bankowego, a szczegółowiej sporom sądowym prowadzonym z nadzorem bankowy

Ukończyła aplikację sądową i radcowską.

Obecnie jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im.Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką radcowską.

Przedmiotem jej badań naukowych są zagadnienia z zakresu finansów publicznych oraz publicznego i prywatnego prawa bankowego.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

Jacek Czarnecki

Jacek Czarnecki

Prawnik w kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz doktorant w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawo i finanse na Uniwersytecie Oksfordzkim. Zajmuje się między innymi prawnymi i ekonomicznymi aspektami cyfrowych walut oraz technologii blockchaina.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More