CALL FOR PAPERS 2016

Rada Programowa Kongresu (alfabetycznie)

Dr Krzysztof Grabowski, Instytut Allerhanda,

Dr hab., prof. UW. Jacek  Jastrzębski,  Uniwersytet Warszawski, PKO Bank Polski S.A.,

Dr hab. Anna Jurkowska-Zajdler, prof. UG Uniwersytet Gdański,

Przew. Wojciech Kwaśniak, Komisja Nadzoru Finansowego,

Dyr. Zbigniew Minda, Ministerstwo Finansów,

Prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski, Uniwersytet Szczeciński,

Dr hab. Marcin Olszak, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Uniwersytet Warszawski,

Dr hab. Arkadiusz Radwan, Instytut Allerhanda, Kubas-Kos -Gałkowski,

Dyr. Andrzej Roter, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych,

Dyr. Bernard Smykla, Narodowy Bank Polski,

Dr Andrzej Stopczyński, Bankowy Fundusz Gwarancyjny,

Dyr. Katarzyna Urbańska, PwC Polska,

 

Dr Wojciech Rogowski, Narodowy Bank Polski; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Allerhanda – sekretarz Rady Programowej, opiekun merytoryczny Kongresu.  

Proponowane tematy

Rada Naukowa szczególnie rekomenduje poniższe tematy, ale prosimy nie ograniczać się tylko do tej problematyki:

1. Polskie prawo bankowe po  implementacji dyrektyw pokryzysowych

2. Compliance – znaczenie dla stabilności  finansowej (instytucji i klientów)

3. Regulacje finansowe po Brexicie. EBA w Warszawie?

4. Doktryna i praktyka instytucji nadzoru makroostrożnościowego

5. Resolution – wskrzeszenie czy lkwidacja banku?

6. Instytucje i system finansowy wobec nadużyć (misconduct risk, misuse risk)

7. Stabilność finansowa – składowa sektora finansów publicznych (składowa rynku finansowego)

8. Proces legislacyjny regulacji finansowych

9. Prawne  uwarunkowanie  nowych technologii usług finansowych (fintech, bitcoin, blockchain)

10. Czy w Polsce jesteśmy gotowi na sekurytyzację?

11. Polska agencja ratingowa?


Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: finansowy@allerhand.pl do 4 września 2016.

Pobierz informacje o Call for Papers

Share This