Eksperci FinReg 2019

Marta Zięba – Szklarska

Marta Zięba – Szklarska

Ekspert w zakresie prawa pracy, HR, Kadr, Płac i Transgranicznego Zatrudnienia. Interim Manager w obszarze Doradztwa, Rozwoju Biznesu w Polsce i w projektach międzynarodowych również w obszarze prawa pracy, finansów osobistych i FinTech/InsurTech. Certyfikowany “Financial Adviser EFG® i EFC®” oraz Dyrektor ds. Rozwoju Międzynarodowego w European Federation of Financial Professionals in Poland. Członek zespołu ds. wpisania kwalifikacji na listę Ministerstwa Finansów w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w obszarze doradztwa i planowania finansów osobistych przygotowywanych w ramach prac z Instytutem Badań Edukacyjnych i instytucji tj. EFFP Polska, UE w Poznaniu i UE w Katowicach.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

dr hab. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, prof. SGH

dr hab. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, prof. SGH

Agnieszka Słomka Gołębiowska, Profesor SGH, dr hab. nauk ekonomicznych, niezależny członek Rady Nadzorczej mBanku, Budimex SA i niezależny członek Komitetu Audytu Światowego Programu Żywnościowego ONZ w Rzymie, członek Rady Ekspertów, Forum Rad Nadzorczych.

14 lat doświadczenia w pracy w radach nadzorczych dużych spółek akcyjnych oraz spółek prywatnych, w tym członek komitetów rady: audytu, ryzyka, wynagrodzeń i nominacji oraz IT z branży usług finansowych, budownictwa, przemysłowych, w tym sektora obronnego i lotniczego, oraz nowych technologii. Jest Ambasadorem GAP – Programu Bank of America and Vital Voices, promującego przedsiębiorczość wśród kobiet. Brała udział w licznych kursach Executive Education m.in. w Programie IESE/Harvard Business School. W latach 2006-2009 piastowała stanowisko Dyrektora w Agencji Rozwoju Przemysłu, a wcześniej konsultant w firmie Arthur Andersen.

Odbyła liczne staże naukowe m.in. Cambridge (MIT), Tucson (UoA), Munster, Birmingham (BBS), Berlinie (HSoG), Genui (UoG – Law School), Wiedniu (WU) oraz Florencji (UniFi). Jest Stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta oraz Fulbright Fellowship na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, współpracując z Prof. Oliverem Williamsonem – laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Jest autorką wielu artykułów i książek z zakresu ładu korporacyjnego.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

Szymon Pawelec

Szymon Pawelec

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Międzynarodowego Postępowania Karnego w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UW.

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji UW, Szkołę Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda oraz Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Cambridge.

Wyróżniany licznymi krajowymi i zagranicznymi nagrodami. Reprezentował Naczelną Radę Adwokacką w pracach Sejmu nad rządowym i poselskim projektem nowelizacji procedury karnej. W przeszłości m.in. wiceprezes rady naukowej oraz sekretarz Ośrodka Badawczego Adwokatury Naczelnej Rady Adwokackiej.

Rozległe doświadczenie w pomocy prawnej osobom fizycznym oraz w obsłudze klientów korporacyjnych zgromadził występując jako pełnomocnik i obrońca w sprawach krajowych i międzynarodowych. W przeszłości współpracował z czołowymi międzynarodowymi firmami prawniczymi, od 2010 r. prowadzi własną kancelarię.

Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego oraz prawa i procesu karnego, w tym w szczególności w zakresie problematyki przestępczości gospodarczej, giełdowej i skarbowej, compliance prawnokarnego, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, tymczasowego aresztowania, postępowań dotyczących tzw. karuzel VAT, ochrony dóbr prawnych podmiotów korporacyjnych i przedstawicieli ich organów, a także postępowań ekstradycyjnych.

Posiada bogate doświadczenie doradztwa strategicznego oraz kryzysowego w sprawach dotyczących postępowań cywilnych oraz karnych i karnoskarbowych dotyczących przedsiębiorstw oraz członków ich władz.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego oraz prawa handlowego, w tym m.in. pierwszej na polskim rynku książki poświęconej ochronie dóbr prawnych spółek kapitałowych w procesach karnych gospodarczych, monografii poświęconej współzależności materialnoprawnej i procesowej ochrony tajemnic przedsiębiorstw, a także cyklu publikacji na temat nowych zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w Polsce.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

Wiktor Wesołowski

Wiktor Wesołowski

Adwokat, którego praktyka koncentruje na sprawach spornych i postępowaniach sądowych oraz zagadnieniach compliance.

Reprezentuje klientów z sektora publicznego jak i prywatnego. Doradza w kwestiach związanych z nadużyciami w działalności gospodarczej.

W ostatnim czasie doradzał m.in. w sprawach spornych dotyczących branży infrastrukturalnej, lotniczej, health & fitness, rolno-spożywczej.

Prowadzone przez niego sprawy obejmują m.in. postępowania dotyczące zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji, kwestii regulacyjnych, sporów pomiędzy akcjonariuszami, nadużyć kadry menedżerskiej, nierzetelnego prowadzenia ksiąg handlowych oraz nadużycia zaufania przez kadrę menedżerską, przywłaszczenia mienia korporacyjnego.

Posiada certyfikat Approved Compliance Officer. Prowadził szkolenia m.in. z zakresu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i przeciwdziałaniu korupcji w życiu gospodarczym.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

Anna Grochowska – Wasilewska

Anna Grochowska – Wasilewska

Adwokat, specjalizująca się w sprawach procesowych oraz doradztwie z zakresu compliance.

Doradza i reprezentuje klientów w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych, a także dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej, nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych.

Doradza spółkom prawa handlowego w kwestiach dotyczących odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz w zakresie compliance w ramach ich organizacji.

Doktorantka w Zakładzie Postępowania Karnego Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuję rozprawę o szczególnej pozycji zakładów ubezpieczeń w postępowaniu karnym.  Od 2014 r. prowadzi zajęcia ze studentami z przedmiotu postępowanie karne.

Posiada certyfikat Approved Compliance Officer. Prowadziła szkolenia m.in. z zakresu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, przeciwdziałaniu korupcji w życiu gospodarczym, uprawnień pokrzywdzonego w procesie karnym.

Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa karnego procesowego i materialnego.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

Michał Roszczynialski

Michał Roszczynialski

Adwokat wpisany na listę Pomorskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowaną przez Uniwersytet Gdański we współpracy z University of Cambridge. Absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Konkurencji organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN, a także Studiów Podyplomowych „Polityka Compliance w organizacji” na Akademii Leona Koźmińskiego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeniowego oraz handlowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największej kancelarii prawnej na Pomorzu, następnie w czołowej firmie z branży energetycznej w Trójmieście. Od 2013 roku prowadzi Kancelarię, w ramach której świadczy usługi doradcze z zakresu Compliance i bieżącej obsługi na rzecz podmiotów z branży ubezpieczeniowej.  Uczestniczył w opracowywaniu i wdrażaniu procedur oraz mechanizmów związanych z funkcją zgodności z przepisami, w tym dotyczących systemu informowania o nieprawidłowościach (Whistleblowing), czy też przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML).

Posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych dotyczących umów ubezpieczenia. Reprezentował towarzystwa ubezpieczeniowe przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organami nadzoru, w tym Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego, czy też Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Prelegent na Kongresie Regulacji Rynków Finansowych FINREG w 2016 roku z wykładem „Funkcja Compliance w zakładach ubezpieczeń w świetle prawodawstwa Wypłacalność II”.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

Krystyna Potapenko

Krystyna Potapenko

Krystyna Potapenko – prawnik, poetka, tłumacz, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziałe Prawa i Administracji.

Zakres zainteresowań, w tym badań naukowych, to korupcja w administracji publicznej, polityka antykorupcjna, prawne i filozoficzne aspekty korupcji oraz sposoby przeciwdziałania korupcji. Tytuł magistra zdobyła na Wydziałe prawa Narodowym Uniwersytecie imienia Iwana Franki na specjalności „Prawo” w 2012 roku. Absolwentka Europejskiej Akademii Dyplomacji. Absolwentka   „Erasmus Intensive Program „GRIM” – Global Legal Research and Information Management” na Uniwersytecie w Sztokholmie (2014), Summer School on Law and Logic in European University Institute we Florencji (2014), Transparency International School on Integrity w Wilnie (2016).

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

dr Paweł Szczęśniak

dr Paweł Szczęśniak

dr Paweł Szczęśniak – adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2017 r. obronił doktorat z wyróżnieniem na podstawie rozprawy „Środki przymusowej restrukturyzacji banku w polskim porządku prawnym” przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Hanusza. Recenzentkami rozprawy doktorskiej były: dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG oraz dr hab. Patrycja Zawadzka prof. UWr. Praca naukowa rozwijana w zakresie specjalności naukowej prawo finansowe. Autor publikacji z dziedziny prawa rynku finansowego, prawa bankowego, prawa podatkowego oraz prawa finansów publicznych.

 

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

dr hab. Szymon Pawelec

dr hab. Szymon Pawelec, Prof. UW

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Międzynarodowego Postępowania Karnego w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UW.
Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji UW, Szkołę Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda oraz Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Cambridge.
Wyróżniany licznymi krajowymi i zagranicznymi nagrodami. Reprezentował Naczelną Radę Adwokacką w pracach Sejmu nad rządowym i poselskim projektem nowelizacji procedury karnej. W przeszłości wiceprezes rady naukowej oraz sekretarz Ośrodka Badawczego Adwokatury Naczelnej Rady Adwokackiej. Obecnie jest także m.in. wykładowcą na Podyplomowych Studiach Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej Wydziału Prawa i Administracji UW.
W styczniu 2017 r., po zakończonej procedurze parlamentarnej, został wybrany polskim kandydatem na stanowisko sędziego Sądu Unii Europejskiej.
Rozległe doświadczenie w pomocy prawnej osobom fizycznym oraz w obsłudze klientów korporacyjnych zgromadził występując jako pełnomocnik i obrońca w sprawach krajowych i międzynarodowych, jak również doradzając przy rozbudowanych projektach gospodarczych oraz indywidualnych zagadnieniach prawnych. W przeszłości współpracował z czołowymi międzynarodowymi firmami prawniczymi, od 2010 r. prowadzi własną kancelarię.
Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego oraz prawa i procesu karnego, w tym w szczególności w zakresie problematyki przestępczości gospodarczej, giełdowej i skarbowej, compliance prawnokarnego, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, tymczasowego aresztowania, postępowań podatkowych (ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów dotyczących tzw. karuzel VAT) oraz ochrony dóbr prawnych podmiotów korporacyjnych i przedstawicieli ich organów, a także postępowań ekstradycyjnych, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa medycznego.
Posiada bogate doświadczenie doradztwa strategicznego oraz kryzysowego w sprawach dotyczących postępowań cywilnych oraz karnych i karnoskarbowych dotyczących przedsiębiorstw oraz członków ich władz.
Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania karnego oraz prawa handlowego, w tym m.in. pierwszej na polskim rynku książki poświęconej ochronie dóbr prawnych spółek akcyjnych i spółek z o.o. w procesach karnych gospodarczych („Spółka kapitałowa jako pokrzywdzony w procesie karnym”, Wolters Kluwer, Warszawa 2011) oraz całkowicie nowej w literaturze prawniczej monografii poświęconej współzależności materialnoprawnej ochrony tajemnic przedsiębiorstw z potrzebami ich należytej identyfikacji i ochrony w ramach procesu karnego („Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie karnym materialnym i procesowym”, C. H. Beck, Warszawa 2015), a także cyklu publikacji na temat nowych zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w Polsce.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More

Katarzyna Urbańska

Katarzyna Urbańska

Wicedyrektor ds. regulacji, PwC Polska.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More