dr Andrzej Michór

dr Andrzej Michór

SSO dr Andrzej Michór- adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, sędzia  Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział X Gospodarczy, wykładowca KSSiP. Autor blisko 100 publikacji naukowych, w tym autor i współautor dwóch komentarzy do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz komentarza do ustawy o funduszach inwestycyjnych (Wolters Kluwer). Prowadził szkolenia m.in. dla centrali NBP,  sędziów, adwokatów i doradców podatkowych. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa rynków finansowych oraz odpowiedzialności administracyjnej.   

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This