Dr Dawid Sobczyński

dr Dawid Sobczyński

dr Dawid Sobczyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW (2000 r.), ukończył roczne studia prawa amerykańskiego (1999-2000 r.) w Center for American Law Studies współorganizowane przez UW oraz University of Florida, w 2003 ukończył podyplomowe studia prawa europejskiego MATRA prowadzone we współpracy Centrum Europejskiego UW oraz University of Maastricht. W 2017 r. dr Dawid Sobczyński obronił pracę doktorską analizującą aspekty prawne kryzysu zadłużenia publicznego w strefie euro, zaś jego zainteresowania naukowe obejmują sektorowe regulacje UE dotyczące instytucji finansowych, prawa finansów publicznych. Dr Sobczyński publikował szereg nowatorskich publikacji dotyczących kwestii centralnych izb rozliczeniowych (CCP), audytu budżetu państwa, reformy regulacyjnej czy agencji regulacyjnych UE. Dr Sobczyński opublikował w 2002 r. książkę pt. „Euro. Historia, praktyka, instytucje”, publikował także w Przeglądzie prawa gospodarczego „Glosa” oraz w „Europejskim Przeglądzie Sądowym”, a ponadto w 2012 r. pod auspicjami Instytutu Allerhanda Working paper pt. „Reforma systemu legislacji w Polsce”, zaś w 2014 w wydanej przez Instytut Allerhanda pracy zbiorowej pt. Wyzwania regulacji rynków finansowych (Warszawa 2014) był autorem rozdziału dotyczącego nowych zasad rozliczania derywatów na podstawie rozporządzenia EMIR. Dr Dawid Sobczyński od 2000 r. pracował w ministerstwach gospodarki i finansów, w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., NBP oraz KNF w konsekwencji zbierając cenne doświadczenia legislacyjne, dotyczące jakości polityk publicznych, finansów publicznych, bankowości centralnej oraz nadzoru finansowego.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This