dr hab. Arkadiusz Radwan

dr hab. Arkadiusz Radwan

Arkadiusz Radwan – dr hab. nauk prawnych, profesor na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, profesor nadzw. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, prezes Instytutu Allerhanda, współdyrektor Center for Company Law &CorporateGovernance na Uniwersytecie Babeşa-Bolyai’ego w Kluż Napoce, adwokat, of counsel w Kubas Kos Gałkowski. Uprzednio pracownik naukowy m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu w Hamburgu, Uniwersytetu Nowojorskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył staże badawcze m.in. w Bonn, Kolonii, Gandawie, Kilonii i Monachium. Wykładowca bądź profesor wizytujący na uniwersytetach w Rzymie, Klużu, St. Pölten, Kownie, Chongqing, Тarnopolu i Lwowie. Członek rady doradczej CECL. Członek rady naukowej czasopisma European Company Law (Kluwer Law International). W latach 2010-14 i od 2016 r. ekspert Parlamentu Europejskiego do spraw prawa spółek. W 2013 r. członek grupy roboczej pracującej nad projektem dyrektywy o europejskiej spółce jednoosobowej (SUP). W latach 2014 -2017 ekspert grupy ICLEG powołanej przez Komisję Europejską do prac nad reformami prawa spółek w UE. W 2014 r. szef zespołu pracującego nad europeizacją ukraińskiego prawa spółek. W latach 2013-15 członek ministerialnego Zespołu ds. polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, a od 2015 r. członek Zespołu do spraw prawa gospodarczego. W latach 2016-2017 kierownik zespołu, któremu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył opracowanie reformy polskiej nauki. Dwukrotnie (w 2013 r. i 2015 r.) uznany przez DGP za jednego z 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce. Więcej na ArkadiuszRadwan.pl

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This