dr hab. Edyta Rutkowska – Tomaszewska

dr hab. Edyta Rutkowska – Tomaszewska

Edyta Rutkowska – Tomaszewska – doktor hab. nauk prawnych, pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w problematyce prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku finansowego. W obszarze jej zainteresowań szczególne miejsce zajmują zagadnienia z zakresu prawa bankowego, prawa usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony klienta (zwłaszcza konsumenta), a także publicznego prawa rynku finansowego, zwłaszcza problematyka nadzoru nad rynkiem finansowym oraz praktykami rynkowymi instytucji finansowych. Autorka licznych publikacji z zakresu wskazanej problematyki badawczej, prelegentka i organizator konferencji naukowych oraz autorka opinii i ekspertyz z tej problematyki.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This