dr hab. Ewa Miklaszewska

dr hab. Ewa Miklaszewska

Dr hab. Ewa Miklaszewska jest absolwentką The Hohns Hopkins University, School of Advanced International Studies oraz programów podyplomowych: Program for Management Development w Harvard Business School oraz Special Program for Urban and RegionalStudies w MIT (USA), oraz staży naukowo-dydaktycznych w Cairo University, University of Wales, New York University Stern School of Business oraz w Ministerstwie Finansów i Narodowym Banku Polskim.

Członek Management Committee, EuropeanAssociation of University Teachers in Banking and Finance, afiliowanym przy University of Wales oraz członek StudyGroup on Cooperative Banks przy LUMSA University w Rzymie. Członek komitetu redakcyjnego pisma “Bezpieczny Bank” wydawanego przez BFG.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This