dr hab. Krzysztof Waliszewski

dr hab. Krzysztof Waliszewski

Ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Pieniądza i Bankowości Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Stopień doktorski uzyskał w 2009 na podstawie pracy pt. Związki kapitałowe banków i pośredników kredytowych na tle rozwoju rynku consumer finance w Polsce, przygotowanej pod kierunkiem prof. Alfreda Janca. Habilitował się w 2017 na podstawie dorobku naukowego i publikacji pt. Model doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych.

W pracy badawczej i publikacjach koncentruje się na takich zagadnieniach jak: consumer finance, rynek pożyczek pozabankowych, finanse osobiste, bankowość, instytucje parabankowe i shadow banking, unia bankowa, unia rynków kapitałowych, społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, finanse gospodarstw domowych, pośrednictwo finansowe, ekonomika gospodarstwa domowego i konsumpcji, planowanie finansowe, pośrednictwo kredytowe, pośrednictwo i doradztwo finansowe oraz zarządzanie gospodarstwem domowym.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This