r. pr. dr hab. Marcin Olszak

r. pr. dr hab. Marcin Olszak

Radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, adiunkt w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1998 – 2007 pracował w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego. Był naczelnikiem Wydziału Interpretacji Prawnych GINB. Pracował na stanowisku kierowniczym w międzynarodowej grupie finansowej, a następnie w Departamencie Prawnym NBP. Od dnia 1 listopada 2011 r. jest pracownikiem UKNF. Łączy pracę w nadzorze finansowym z pracą naukowo-badawczą i dydaktyczną, która dotyczy dwóch obszarów tematycznych: 1) prawa rynku finansowego, i 2) europejskiego prawa walutowego. Jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji pozostających w tych dwóch obszarach, m.in. „Bank hipoteczny. Zagadnienia prawne” (2000), „Outsourcing w działalności bankowej” (2006), „Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Projekty badawcze. Część IV” (Narodowy Bank Polski, 2009), „System Prawa Finansowego. Tom IV. Prawo walutowe. Prawo dewizowe. Prawo rynku finansowego” (2010), „Bankowe normy ostrożnościowe” (2011), „Przyszłość Unii Europejskiej w świetle jej ustroju walutowego i finansowego”(2013), „Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka” (2016).

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This