dr hab. Szymon Pawelec

dr hab. Szymon Pawelec, Prof. UW

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Międzynarodowego Postępowania Karnego w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UW.
Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji UW, Szkołę Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda oraz Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Cambridge.
Wyróżniany licznymi krajowymi i zagranicznymi nagrodami. Reprezentował Naczelną Radę Adwokacką w pracach Sejmu nad rządowym i poselskim projektem nowelizacji procedury karnej. W przeszłości wiceprezes rady naukowej oraz sekretarz Ośrodka Badawczego Adwokatury Naczelnej Rady Adwokackiej. Obecnie jest także m.in. wykładowcą na Podyplomowych Studiach Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej Wydziału Prawa i Administracji UW.
W styczniu 2017 r., po zakończonej procedurze parlamentarnej, został wybrany polskim kandydatem na stanowisko sędziego Sądu Unii Europejskiej.
Rozległe doświadczenie w pomocy prawnej osobom fizycznym oraz w obsłudze klientów korporacyjnych zgromadził występując jako pełnomocnik i obrońca w sprawach krajowych i międzynarodowych, jak również doradzając przy rozbudowanych projektach gospodarczych oraz indywidualnych zagadnieniach prawnych. W przeszłości współpracował z czołowymi międzynarodowymi firmami prawniczymi, od 2010 r. prowadzi własną kancelarię.
Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego oraz prawa i procesu karnego, w tym w szczególności w zakresie problematyki przestępczości gospodarczej, giełdowej i skarbowej, compliance prawnokarnego, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, tymczasowego aresztowania, postępowań podatkowych (ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów dotyczących tzw. karuzel VAT) oraz ochrony dóbr prawnych podmiotów korporacyjnych i przedstawicieli ich organów, a także postępowań ekstradycyjnych, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa medycznego.
Posiada bogate doświadczenie doradztwa strategicznego oraz kryzysowego w sprawach dotyczących postępowań cywilnych oraz karnych i karnoskarbowych dotyczących przedsiębiorstw oraz członków ich władz.
Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania karnego oraz prawa handlowego, w tym m.in. pierwszej na polskim rynku książki poświęconej ochronie dóbr prawnych spółek akcyjnych i spółek z o.o. w procesach karnych gospodarczych („Spółka kapitałowa jako pokrzywdzony w procesie karnym”, Wolters Kluwer, Warszawa 2011) oraz całkowicie nowej w literaturze prawniczej monografii poświęconej współzależności materialnoprawnej ochrony tajemnic przedsiębiorstw z potrzebami ich należytej identyfikacji i ochrony w ramach procesu karnego („Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie karnym materialnym i procesowym”, C. H. Beck, Warszawa 2015), a także cyklu publikacji na temat nowych zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w Polsce.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This