dr hab. Witold Srokosz, prof. UWr

dr hab. Witold Srokosz, prof. UWr

Zatrudniony w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Radca prawny we Wrocławiu, gdzie prowadzi kancelarię prawną. Specjalizuje się w prawie bankowym oraz w prawie rynku finansowego. Członek Rady Programowej „Monitora Prawa Bankowego”. Autor ponad stu publikacji poświęconych polskiemu i unijnemu prawu bankowemu oraz prawu rynku finansowego (w tym m.in. monografii „Czynności bankowe zastrzeżone dla banków”, Bydgoszcz – Wrocław 2003 oraz „Instytucje parabankowe w Polsce”, Warszawa 2011, artykułów i glos w czasopismach, rozdziałów w monografiach a także ponad sześćdziesięciu komentarzy problemowych zamieszczonych w „Lex dla Banków”). Kierownik projektu badawczego pt. „Elektroniczne środki płatnicze bez emitenta” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This