dr Katarzyna Wojtkiewicz

dr Katarzyna Wojtkiewicz

Jest prawnikiem z tytułem doktora ekonomii w dziedzinie zarządzania IT. Kombinacja wiedzy prawniczej z bogatym doświadczeniem w zakresie zarządzania danymi finansowymi i znajomością infrasktury rynków kapitałowych powoduje, że jej profesjonalna kariera skoncentrowana jest na doradztwie w zakresie wdrożeń kompleksowych rozwiązań corporate i data governance.

Dr Wojtkiewicz łączy zainteresowania zawodowe z rozwojem akademickim, prowadząc wykłady na frankfurckim Goethe University – House of Finance.

Od sześciu lat dr Wojtkiewicz kieruje projektami wymiany danych nadzorczych i statystycznych w European Insurance and Occupational Pensions Authority. Jako członek Regulatory Oversight Committee nadzorującego wdrożenie Globalnego Systemu Legal Entity Identifier stara się łączyć doświadczenie sektora bankowego, inwestycyjnego i ubezpieczeniowego z perspektywą cross-border transakcji rynku kapitałowego.  

Wcześniej dr Wojtkiewicz była zatrudniona na stanowiskach menadżerskich w instytucjach sektora finansowego, angażując się aktywnie w tworzenie fundamentów rynku kapitałowego w Polsce. Pełniąc rolę doradcy przewodniczącego KPWiG, była odpowiedzialna za transpozycję europejskich aktów prawnych do krajowego systemu legislacyjnego i praktyk nadzorczych.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This