dr Marcin Olechowski

dr Marcin Olechowski

dr Marcin Olechowski – Adwokat Partner kancelarii Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak. Współpracuje z SK&S od 1996 r., a od 2007 r. jest partnerem w kancelarii i koordynuje praktykę SK&S w zakresie prawa bankowego i instytucji finansowych. Doradza w złożonych kwestiach regulacyjnych w zakresie prawa bankowego i instytucji finansowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed KNF. Występował jako pełnomocnik w wielu międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych w Wiedniu, Londynie, Hadze i Genewie pod regułami wiedeńskimi, LCIA, UNCITRAL i ICC oraz jako pełnomocnik przed Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich. Jest wpisany na listę arbitrów Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Jest członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Francuskiej Kultury Prawnej im. H. Capitant, Young International Arbitration Group (YIAG), Association Européenne de Droit Bancaire et Financier (AEBDF), oraz Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego.

 

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This