dr Milena Kabza

dr Milena Kabza

Doktor nauk ekonomicznych (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN). W 2010 r. z wyróżnieniem ukończyła Politechnikę Łódzką jako Najlepszy Absolwent. Dwukrotna laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce.

Autorka książki pt. Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniejpoświęconej problematycesystemowego ryzyka finansowego oraz metod i narzędzi jego ograniczania.

Autorka prac naukowych oraz artykułów publicystycznych poświęconych m.in. funkcjonowaniu rynków finansowych, teorii ekonomii, stabilności finansowej i polityce makroostrożnościowej.

Od 2010 r. związana zawodowo z Narodowym Bankiem Polskim.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This