dr Olga Szczepańska

dr Olga Szczepańska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk ekonomicznych. Pełni funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Stabilności Finansowej w Narodowym Banku Polskim. Jest autorką publikacji z zakresu regulacji systemu finansowego, sieci bezpieczeństwa finansowego oraz zarządzania kryzysowego. Jako przedstawiciel NBP uczestniczy w pracach Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego. Jest członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This