FinReg 2012

11 października 2012, Warszawa

Opiekun merytoryczny Kongresu: dr Wojciech Rogowski

Obok debat nad najbardziej aktualnymi problemami – jak np. prawne uwarunkowania stabilności finansowej, opodatkowanie transakcji finansowych, nowa
architektura safety net – zajmującymi w tym momencie doktrynę prawa i praktykę gospodarczą, Kongres dał uczestnikom możliwość poznania najnowszych rozstrzygnięć i niuansów prawa.

Wśród tematów m.in.:

nowa architektura safety net w Unii Europejskiej,
Resolution w Polsce,
Shadow banking, implementacja Basel III i CRD IV,
polski rynek kapitałowy po prowadzeniu aktualizacji obowiązku stosowania nowych regulacji unijnych (MiFID, MiFIR),
ochrona inwestora w unijnej i polskiej praktyce.

Broszura FinReg 2012Agenda Kongresu
Share This