FinReg 2013

16 - 17 października 2013, Warszawa

Opiekun merytoryczny Kongresu: dr Wojciech Rogowski

W programie Kongresu znalazły się panele tematyczne poświęcone m.in. kondycji prawa bankowego i jego spójności wobec przyjęcia europejskiego rozporządzenia CRR oraz konieczności implementacji dyrektywy CRD IV i reguł porozumienia Bazylea III.

Dyskutowane były kwestie strategii nadzorczej wobec uwarunkowań europejskiej unii bankowej (SSM), problemy proporcjonalności zasad oraz dylematy konstytucyjności systemu uporządkowanej upadłości banków.

Uczestnicy podjęli próbę oceny nowych regulacji europejskich dla poszczególnych nisz rynkowych polskiego sektora bankowego, w tym bankowości spółdzielczej oraz kas oszczędnościowo-kredytowych. Dyskusja ekonomiczna i systemowa o OFE została uzupełniona o uwarunkowania prawne i konstytucyjne planowanych reform, ich konsekwencje i koszty oraz alternatywę.

Program FinReg 2013
Share This