FinReg 2014

15 - 16 października 2014, Warszawa

Opiekun merytoryczny Kongresu: dr Wojciech Rogowski

Omawiane zagadnienia:

I DZIEŃ KONGRESU:

The (Bumpy) Road to the Euro(pean) Banking Union and beyond? 
Od prawa bankowego do prawa usług i rynków finansowych – polskie prawo wobec wyzwań europejskich 
Regulacje rynku kapitałowego – ochrona prawna inwestorów 
Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego na tle prawodawstwa Unii Europejskiej
Regulacje rynku ubezpieczeń 
Prawne uwarunkowania bezpieczeństwa infrastruktury finansowej 

II DZIEŃ KONGRESU:

Regulacje i instytucje gwarantujące stabilność finansową 
Świadomość prawna i konstytucyjność w prawie rynku finansowego 
Prawne bariery rozwoju 
Corporate governance w instytucjach finansowych 
Regulacje kolejnych funkcji rynków finansowych 

Broszura FinReg 2014Agenda Kongresu
Share This