FinReg 2015

14 - 15 października 2015, Warszawa

Opiekun merytoryczny Kongresu: dr Wojciech Rogowski

Omawiane zagadnienia:

I DZIEŃ KONGRESU:

Prawo rynków finansowych – przegląd stanu regulacji sektora finansowego 
O modelu nadzoru systemu finansowego w Polsce 
Finansowanie przedsiębiorczości z wykorzystaniem rynku kapitałowego 
Mediacja i rozwiązywanie sporów z instytucjami finansowymi 
Złote akcje: złote czasy czy złoty cielec protekcjonizmu? – strategiczne interesy a polityka właścicielska Skarbu Państwa 
II DZIEŃ KONGRESU:

Wybrane problemy kolizyjnoprawne wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji dopuszczonych do podwójnego notowania (dual listing) 
Analiza instytucjonalnych przyczyn boomu i kryzysu w gospodarce 
Czy regulacje bankowe wpływają na akcje kredytową? – Analiza sytuacji w krajach UE 
Problemy związane z projektem do polskiego prawa dyrektywy ZAFI i niektórych innych aktów prawnych 
Regulacja walut wirtualnych przeciwko praniu pieniędzy 
Instytucjonalne reformy w europejskim nadzorze bankowym i co z nich wynika dla Polski

Program FinReg 2015
Share This