Katarzyna Urbańska

Katarzyna Urbańska

Wicedyrektor do spraw regulacji usług finansowychw PwC.
Jest radcą prawnym i posiada wieloletnie doświadczenie w procesie stanowienia prawa na poziomie krajowym i europejskim, a także we współpracy z administracją publiczną. Swe doświadczenie zdobywała w Ministerstwie Gospodarki i Konfederacji Lewiatan. Uczestniczka wielu prac parlamentarnych, a także członkini wielu rządowych zespołów roboczych, m.in.: Zespołu do spraw projektu ustawy o konsultacjach publicznych i OSR, przy Ministrze Sprawiedliwości, a także Zespołu ds. ulepszania regulacji gospodarczych przy Ministrze Gospodarki. Była także członkiem zespołu w Kancelarii Prezydenta RP, którego wynikiem prac jest dokument pt. System stanowienia prawa w Polsce. Od kilku lat specjalizuje się w regulacjach usług finansowych. Obecnie członek zespołu e-sprawozdawczość, w ramach Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. W swej karierze, prowadziła wiele projektów z zakresu prawa gospodarczego i regulacji usług finansowych.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This