Krystyna Potapenko

Krystyna Potapenko

Krystyna Potapenko – prawnik, poetka, tłumacz, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziałe Prawa i Administracji.

Zakres zainteresowań, w tym badań naukowych, to korupcja w administracji publicznej, polityka antykorupcjna, prawne i filozoficzne aspekty korupcji oraz sposoby przeciwdziałania korupcji. Tytuł magistra zdobyła na Wydziałe prawa Narodowym Uniwersytecie imienia Iwana Franki na specjalności „Prawo” w 2012 roku. Absolwentka Europejskiej Akademii Dyplomacji. Absolwentka   „Erasmus Intensive Program „GRIM” – Global Legal Research and Information Management” na Uniwersytecie w Sztokholmie (2014), Summer School on Law and Logic in European University Institute we Florencji (2014), Transparency International School on Integrity w Wilnie (2016).

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This