dr Krzysztof Piech

dr Krzysztof Piech

Nauczyciel akademicki w Instytucie Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prezes Instytutu Wiedzy i Innowacji, dyrektor spółki InvestOn. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, British Alumni Society, Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, b. członek Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ekspert różnych ministerstw, urzędów centralnych oraz regionalnych. Stypendysta na najlepszych uczelniach w Europie i w Azji. Teoretyk innowacyjności i praktyk; łączy naukę z biznesem.

Naukowo specjalizuje się w problematyce kryzysów finansowych, gospodarki wiedzy i innowacyjności, czy gospodarki Japonii – szczególnie z punktu widzenia polityki władz. W praktyce zajmuje się prognozowaniem makroekonomicznym i rynków finansowych oraz nowoczesnymi technologiami.

Pierwszy w tej części Europy ekonomista, który opisał wystąpienie ostatniego kryzysu finansowego na świecie – na ponad rok przed jego oficjalnym rozpoczęciem. Koordynator badań nad innowacyjnością regionalną w Europie. Kieruje startupem i jednocześnie prowadzi pierwsze w kraju zajęcia nt. startupów na publicznej uczelni. Mentor startupów z kilku uczelni oraz koordynator jednych z pierwszych na Ukrainie szkoleń dla startupowców.

Redaktor naukowy ponad 30 książek, w tym kilku wydanych w Wielkiej Brytanii; autor kilkudziesięciu artykułów naukowych głównie z zakresu makroekonomii, innowacyjności i szkolnictwa wyższego.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This