Maciej Kurzajewski

Maciej Kurzajewski

pracownik KPWiG, następnie KNF. Ponad 10-cio letnie doświadczenie zawodowe, związane z tematyką funkcjonowania rynku kapitałowego w szczególności dotyczące działalności rynków regulowanych i podmiotów świadczących usługi maklerskie. Obecnie sprawuje funkcję Dyrektora w Departamencie Firm Inwestycyjnych.

Brał czynny udział  w opracowaniu projektów szeregu ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rynku finansowego, w tym implementujących system MiFID w polskim systemie prawa.

Uczestnik prac organów struktury Komisji Europejskiej związanych z przygotowaniem przepisów prawa wspólnotowego, a następnie jednolitego stosowania tych regulacji.

Autor opracowania na temat systemu rekompensat w Polsce oraz publikacji o prawach i obowiązkach klienta domu maklerskiego. Wykładowca na kilkudziesięciu kursach, konferencjach i seminariach związanych z prawem rynku kapitałowego.

Wieloletni członek Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych, Komisji Egzaminacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia testu umiejętności oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Agentów Firm Inwestycyjnych.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This