Michał Nowakowski

Michał Nowakowski

W chwili obecnej odbywa staż w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (Fund Internship Program) w Departamencie Prawnym, gdzie realizuje projekt badawczy dotyczący funkcjonowania i efektywności systemów instytucjonalnych nadzoru makroostrożnościowego na świecie. Wcześniej związany z Narodowym Bankiem Polskim (Departament Stabilności Finansowej), Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego (Europejski Bank Centralny) oraz Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (Departament Prawny). Doświadczenie zdobywał także w kancelarii prawnej Baker & McKenzie i Parlamencie Europejskim. Ukończył aplikację radcowska. Uczestnik studiów doktoranckich z zakresu prawa Unii Europejskiej.

Praca doktorska dot. Europejskiego Banku Centralnego i jego roli w trakcie kryzysu strefy Euro przygotowuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz warsztatach. Autor publikacji z zakresu unijnego prawa finansowego, w tym dotyczących zagadnień nadzoru makroostrożnościowego i stabilności finansowej.

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This