Piotr Smołuch

Adwokat Piotr Smołuch

Partner Zarządzającyw kancelarii act BSWW

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze rynków kapitałowych. Przeprowadził i nadzorował ponad 400 emisji obligacji, zarówno w ramach transakcji prywatnych, jak i notowanych na Catalyst. Doradzał w projektach strukturyzowanych długiem w transakcjach projectfinance, mezzanine i cross border na łączną kwotę ponad 5 mld zł. 

Zakres jego praktyki obejmuje także doradztwo przy przejęciach znacznych pakietów akcji na rynku regulowanym oraz tworzeniu struktur w transakcjach typu private equity, w tym M&A, IPO oraz PIPE, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji dla instytucji finansowych. Bierze udział w sporządzaniu prospektów i memorandów informacyjnych. Zajmuje się również bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego oraz wybranymi obszarami z dziedziny restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This