prof. dr hab. Anna Jurkowska – Zeidler

prof. dr hab. Anna Jurkowska – Zeidler

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu prawa finansowego, w tym zwłaszcza prawa bankowego i prawa rynku finansowego m.in. Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej (2008), System Prawa Finansowego. Tom. IV Prawo walutowe, Prawo dewizowe, Prawo rynku finansowego (2010), Przyszłość Unii Europejskiej w świetle jej ustroju walutowego i finansowego (2013), Prawo rynku finansowego. Doktryna. Instytucje. Praktyka (2016). Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia bezpieczeństwa rynku finansowego, zarówno w wymiarze krajowym, europejskim jak i międzynarodowym. Współinicjatorka i organizatorka cyklicznych Seminariów Prawa Rynku Finansowego, stanowiących spotkania osób naukowo zajmujących się prawem rynku finansowego niemalże ze wszystkich polskich ośrodków akademickich oraz przedstawicieli regulatorów i nadzorców krajowego i europejskiego rynku finansowego.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This