prof. dr hab. Jacek Jastrzębski

prof. dr hab. Jacek Jastrzębski

Zastępca dyrektora Departamentu Prawnego PKO Banku Polskiego SA oraz profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (2003) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2004). Stopień doktora nauk prawnych (2005) oraz doktora habilitowanego nauk prawnych (2011) uzyskał na macierzystym Wydziale Prawa i Administracji UW. Ukończył aplikację adwokacką i zdał egzaminy adwokacki w Warszawie (2007), obecnie wykonuje zawód radcy prawnego. Od 2008 r. jest zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego PKO Banku Polskiego, gdzie zajmował się obsługą prawną szeregu realizowanych w tym czasie strategicznych projektów Banku, a także koordynacją obsługi prawnej bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

Jego zainteresowania zawodowe i naukowe koncentrują się w obszarze prawa cywilnego i handlowego (w szczególności prawa umów i odpowiedzialności odszkodowawczej) oraz prawa rynku kapitałowego. Jest autorem lub współautorem przeszło siedemdziesięciu publikacji naukowych.

 

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This