r. pr. Paweł Pelc

r. pr. Paweł Pelc

Radca prawny, ekspert w zakresie nadzoru nad instytucjami finansowymi, reform emerytalnych i rynku finansowego. Prowadzi własną kancelarię radcy prawnego. Pełnił m.in. funkcje Zastępcy Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Wiceprezesa Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi a także członka Komisji Nadzoru Bankowego. Był m.in. dyrektorem zarządzającym pionem nadzoru ubezpieczeniowego w urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, doradcą Prezesa  Narodowego Banku Polskiego,  dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego w NBP,  dyrektorem Gabinetu Prezesa w Polskim Banku Rozwoju i zastępcą dyrektora Biura Polityki Finansowej w urzędzie m.st. Warszawy oraz asystentem na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Doradzał  Litewskiej Komisji Papierów Wartościowych, Bułgarskiej Komisji Nadzoru Bankowego oraz Macedońskiemu Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi w ramach projektów Banku Światowego i USAID. Żonaty, dwóch synów, instruktor harcerski.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This