Robert Klepacz

Robert Klepacz

Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski.

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz polsko-holenderskich studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej, organizowanych przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Maastricht.

W pracy zawodowej zajmuje się problematyką polityki i rozwoju systemów płatności, regulacjami prawnymi, analizami i badaniami z zakresu  funkcjonowania systemów płatności, usług płatniczych, rynku kart płatniczych oraz innowacyjnych instrumentów płatniczych.

Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawami regulującymi funkcjonowanie rynku usług płatniczych, m.in. ustawy o usługach płatniczych. Członek grupy roboczej ds. polityki systemów płatności (Payment Systems Policy Working Group) przy Europejskim Banku Centralnym.   

 

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This