SSR dr Andrzej Michór

SSR dr Andrzej Michór

Doktor nauk prawnych, adiunkt  w Pracowni Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa rynków finansowych oraz odpowiedzialności administracyjnej. Prowadzi zajęcia z szeroko rozumianego prawa finansowego, w tym prawa finansowego UE oraz prawa rynku kapitałowego. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Prowadził szkolenia m.in. dla doradców podatkowych i pracowników centrali NBP. Od 2013 r. członek Reviewer Team we Wroclaw Review of Law, Administration & Economics. Równolegle z pracą naukową wykonuje zawód sędziego, obecnie w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków. Autor ponad 80 publikacji, w tym opublikowanych w USA i Rosji. Autor i współautor komentarzy do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Woltes Kluwer 2010 i 2015) oraz do ustawy o funduszach inwestycyjnych (Wolters Kluwer 2014), autor monografii Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi (Wolters Kluwer 2009).

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This