Szymon Pawelec

Szymon Pawelec

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Międzynarodowego Postępowania Karnego w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UW.

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji UW, Szkołę Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda oraz Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Cambridge.

Wyróżniany licznymi krajowymi i zagranicznymi nagrodami. Reprezentował Naczelną Radę Adwokacką w pracach Sejmu nad rządowym i poselskim projektem nowelizacji procedury karnej. W przeszłości m.in. wiceprezes rady naukowej oraz sekretarz Ośrodka Badawczego Adwokatury Naczelnej Rady Adwokackiej.

Rozległe doświadczenie w pomocy prawnej osobom fizycznym oraz w obsłudze klientów korporacyjnych zgromadził występując jako pełnomocnik i obrońca w sprawach krajowych i międzynarodowych. W przeszłości współpracował z czołowymi międzynarodowymi firmami prawniczymi, od 2010 r. prowadzi własną kancelarię.

Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego oraz prawa i procesu karnego, w tym w szczególności w zakresie problematyki przestępczości gospodarczej, giełdowej i skarbowej, compliance prawnokarnego, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, tymczasowego aresztowania, postępowań dotyczących tzw. karuzel VAT, ochrony dóbr prawnych podmiotów korporacyjnych i przedstawicieli ich organów, a także postępowań ekstradycyjnych.

Posiada bogate doświadczenie doradztwa strategicznego oraz kryzysowego w sprawach dotyczących postępowań cywilnych oraz karnych i karnoskarbowych dotyczących przedsiębiorstw oraz członków ich władz.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego oraz prawa handlowego, w tym m.in. pierwszej na polskim rynku książki poświęconej ochronie dóbr prawnych spółek kapitałowych w procesach karnych gospodarczych, monografii poświęconej współzależności materialnoprawnej i procesowej ochrony tajemnic przedsiębiorstw, a także cyklu publikacji na temat nowych zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w Polsce.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This