Posts Taged michal-roszczynialski

Michał Roszczynialski

Michał Roszczynialski

Adwokat wpisany na listę Pomorskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowaną przez Uniwersytet Gdański we współpracy z University of Cambridge. Absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Konkurencji organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN, a także Studiów Podyplomowych „Polityka Compliance w organizacji” na Akademii Leona Koźmińskiego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeniowego oraz handlowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największej kancelarii prawnej na Pomorzu, następnie w czołowej firmie z branży energetycznej w Trójmieście. Od 2013 roku prowadzi Kancelarię, w ramach której świadczy usługi doradcze z zakresu Compliance i bieżącej obsługi na rzecz podmiotów z branży ubezpieczeniowej.  Uczestniczył w opracowywaniu i wdrażaniu procedur oraz mechanizmów dotyczących systemu informowania o nieprawidłowościach (Whistleblowing), czy też przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów.

Posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych dotyczących umów ubezpieczenia. Reprezentował towarzystwa ubezpieczeniowe przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Read More