Tomasz Masiarz

Tomasz Masiarz

Tomasz Masiarz – ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje praktyką Kancelarii w zakresie prawa funduszy inwestycyjnych oraz rynków kapitałowych. W trakcie swojej ponad 15-letniej praktyki specjalizuje się w problematyce rynków instrumentów finansowych, ofert publicznych, prawa funduszy inwestycyjnych i zarządzania aktywami. Poza świadczeniem doradztwa dla Klientów zakresie prowadzonej przez nich działalności, reprezentował ich w licznych postępowaniach przed Urzędem KNF i KPWiG, w tym, wraz z zespołem Kancelarii, doprowadził do utworzenia kilkunastu towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz kilkuset funduszy inwestycyjnych. Prowadzi wykłady na Podyplomowych Studiach Prawa Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz jest często zapraszany do udziału w specjalistycznych konferencjach jako ekspert prawa rynku kapitałowego. Jest współautorem trzeciej edycji międzynarodowej serii publikacji „Investment Funds” wydawanej przez grupę Thomson Reuters.

 

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This