Wojciech Kwaśniak

Wojciech Kwaśniak

Zastępca Przewodniczącego, Komisja Nadzoru Finansowego

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – 1987 r. Stypendysta amerykańskiego programu International Visitor Leadership – 1996 r. Od listopada 1989 r. pracownik Narodowego Banku Polskiego, od 1991 r. Zastępca Dyrektora w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego, a następnie po utworzeniu Komisji Nadzoru Bankowego od 1998 r. Dyrektor Biura Inspekcji w GINB. Od kwietnia 2000 r. do czerwca 2007 r. – Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego, Członek Komisji Nadzoru Bankowego. Od 21 października 2011 Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 
Dodatkowo:
W latach 1993-2006 Członek Komisji Papierów Wartościowych i Giełd,
W latach 2001-2007 Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
W latach 2002-2006 Członek z głosem doradczym Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
W latach 2003 – 2006 Członek Komitetu Koordynacyjnego ds. Konglomeratów Finansowych.
W latach 2003 – 2006 Członek CPLG ( Core Principles Liaison Group ) przy Bazylejskim Komitecie Nadzoru Bankowego
W dniu 1 czerwca 2007 r. w związku ze złożoną rezygnacją odwołany ze stanowiska Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego.
W latach 2007 – 2011 Doradca Prezesa NBP w Narodowym Banku Polskim.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This