Zbigniew Minda

Zbigniew Minda

Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Paris I-Pantheon-Sorbonne.

Pracował w Narodowym Banku Polskim w Departamencie Prawnym oraz w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Finansowym.

Zajmował się przedakcesyjnym dostosowaniem polskiego prawa oraz obsługą prawną transakcji zawieranych w ramach zarządzania rezerwami dewizowymi.

Reprezentował Ministerstwo Finansów, jako autora projektu, w pracach parlamentarnych nad ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

 

Poznaj wszystkich ekspertówStrona główna
Share This