Zdjęcia z VII Polskiego Kongresu Prawa Upadłościowego i Naprawczego – INSO 2015: