Zdjęcia z VI Polskiego Kongresu Prawa Upadłościowego i Naprawczego – INSO 2014: