Zdjęcia z IV Polskiego Kongresu Prawa Upadłościowego i Naprawczego – INSO 2012: