Andrzej Głowacki

Andrzej Głowacki

DGA S.A.

Doradca restrukturyzacyjny, nr licencji 689
Przewodniczący Rady Nadzorczej DGA Centrum Sanacji Firm S.A.

Posiada wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Planowania i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (kierunek informatyka). Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – Analiza finansowa w samodzielnym przedsiębiorstwie. W marcu 2013r. uzyskał licencję uprawniającą do wykonywania zawodu syndyka. Swoje kompetencje poszerzał również podczas studiów na Akademii Strategicznego Przywództwa organizowanej przez CIMI oraz Harvard Business School.

Od maja 1995 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu DGA S.A., firmy doradczej oraz inwestycyjnej, od 2004 roku notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Przez 26 lat działalności doradczej zrealizował setki projektów doradczych, m.in. w zakresie wytyczania strategii przedsiębiorstw, prywatyzacji Spółek Skarbu Państwa, procesów M&A, restrukturyzacji przedsiębiorstw, wycen oraz wiele projektów szkoleniowo – doradczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Od 2012 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej DGA Centrum Sanacji Firm S.A. – spółki, która powstała ab wspierać właścicieli i zarządy firm w sytuacjach kryzysowych i która jako osoba prawna posiada uprawnienia do pełnienia funkcji doradcy restrukturyzacyjnego.

Jest również Przewodniczącym Rady Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Poznaniu oraz Członkiem Wielkopolskiego Klubu Kapitału. Od 2016 roku Dziekan Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.