dr Marek Porzycki

dr Marek Porzycki

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Allerhanda

Adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 2006 r. na podstawie rozprawy pt. „Massearme Insolvenzen” („Ubóstwo masy upadłości”).
Od 2005 r. konsultant Europejskiego Banku Centralnego. W 2008-2009 r. współpracował z Narodowym Bankiem Polskim przy przygotowywaniu prawnej części raportu dotyczącego przyjęcia euro przez Polskę. W 2012 r. wszedł w skład zespołu do spraw nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego powołanego przez Ministra Sprawiedliwości, uczestniczył też jako polski sprawozdawca krajowy w zespole przygotowującym na zlecenie Komisji ewaluację rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego przed jego planowaną nowelizacją. W 2013-14 r. uczestnik zespołu Ministerstwa Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Od 2006 r. jeden z koordynatorów programów ukraińskich Wydziału Prawa i Administracji UJ.
Zakres zainteresowań naukowych: prawo upadłościowe, w tym upadłość międzynarodowa, prawo monetarne, integracja walutowa w Europie, polityka gospodarcza, komparatystyka i lingwistyka prawnicza.